Algemene informatie:

- Herzien Ondernemingsplan Marmoucha 2017-2020

- Marmoucha Bestuurverslag 2015

- Marmoucha Jaarrekening 2015

 

BESTUUR

Hicham Neddaoui – voorzitter

Annemiek Klever – penningmeester

Heshmat Manesh – bestuurslid

ANBI

Stichting Marmoucha is door de Belastingdienst aangewezen als Culturele en Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status is bijvoorbeeld voor donateurs een gift fiscaal aftrekbaar.

Statutaire naam: Stichting Marmoucha

De stichting heeft ten doel:

het produceren, presenteren en promoten van muziek, theater en dans uit Noord-Afrikaanse landen en het Midden-Oosten met bijzondere aandacht voor talentontwikkeling en uitwisseling van artiesten tussen deze landen en Nederland, en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van voorstellingen, evenementen en festivals, door jonge talenten kennis te laten maken met muziek, theater en dans middels workshops, masterclasses, talentbegeleiding en coaching en door het organiseren van uitwisseling van kunstenaars uit diverse landen alsmede door artiesten uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten een podium te bieden in Nederland zowel als door Nederlandse artiesten te presenteren op Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse podia.

Fiscaalnummer: 810766978

Stichting Marmoucha hanteert de CAO voor Nederlandse Poppodia en Festivals.

Stichting Marmoucha wordt structureel ondersteund door de Gemeente Amsterdam. Het beleidsplan vind je hier. En de financiële verantwoording is hier te vinden.

OVER ONS

Stichting Marmoucha is in 2000 opgericht met als het produceren, presenteren en promoten van muziek, theater en dans uit Noord-Afrikaanse landen en het Midden-Oosten met bijzondere aandacht voor talentontwikkeling en uitwisseling van artiesten tussen deze landen en Nederland, en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De kerntaken van stichting Marmoucha zijn het produceren, organiseren en promoten van culturele activiteiten in Nederland, waarbij kunst en cultuur uit Noord Afrika en het Midden Oosten centraal staan. Marmoucha brengt Nederlandse kunst en cultuur naar Noord- Afrika en Midden-Oosten. Door beide kanten op te werken slaat zij een brug tussen de culturen. Dit wordt bereikt door kwalitatief hoogwaardige producties te maken. Daarnaast zorgt zij voor een doorstroom van lokale talenten door het organiseren van workshops en masterclasses rondom deze producties.

Marmoucha krijgt vanaf 2013 ondersteuning van de Gemeente Amsterdam en realiseert haar activiteiten daarnaast uit recette-inkomsten, uitkoopsommen en sponsoring. Marmoucha doet regelmatig een beroep op fondsen en andere sponsoren om meer activiteiten te kunnen realiseren. 

2015 Marmoucha.nl